mob: +385 (0) 91 536 2301 / e-mail: info@adaptogradnja.hr
Posjetite nas na facebook-u

ADAPTACIJA MESNICE PIVAC – VIR

PRIPREMNI RADOVI-radovi rušenja i demontaže

VODOINSTALATERSKI RADOVI – preprava vodo i kanalizacijskih instalacija

ELEKTROINSTALACIJE – prilagodba elektroinstalacija

ZIDARSKI RADOVI – krpanje,estrih,zidanje

ARMSTRONG STROP – spušteni u ukrasni stropovi

KERAMIČARSKI RADOVI – postava keramičkih pločica

MOLERSKI RADOVI – farbanje

MONTAŽERSKI RADOVI – ……..

2  46  18 

1  3  5  11

10  8  9  16

13  12  17  15

14

22  19 20  21

23