mob: +385 (0) 91 536 2301 / e-mail: info@adaptogradnja.hr
Posjetite nas na facebook-u

ADAPTACIJA KUĆE #### ZADAR ####

60 56

49 54

PRIPREMRADOVI-radovi rušenja i demontaže

VODOINSTALATERSKI RADOVI – izvedba vodoinstalacija i kanalizacije(KUPAONA I KUHINJA)

ELEKTROINSTALACIJE – izvedba elektroinstalacija,ugradnja razvodnog ormara

ZIDARSKI RADOVI – krpanje,estrih,zidanje

KNAUF RADOVI – gipskartonski radovi

KERAMIČARSKI RADOVI – postava keramičkih pločica

MOLERSKI RADOVI – farbanje

49 57 582 4 5 6 7 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 48 47 46 45 44 43 42 40 39 38 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60