mob: +385 (0) 91 536 2301 / e-mail: info@adaptogradnja.hr
Posjetite nas na facebook-u

ADAPTACIJA APARTMANA ###NIN###

68 64

75 73

PRIPREMRADOVI-radovi rušenja i demontaže

VODOINSTALATERSKI RADOVI – izvedba vodoinstalacija i kanalizacije(KUPAONA I KUHINJA)

ELEKTROINSTALACIJE – izvedba elektroinstalacija,ugradnja razvodnog ormara

ZIDARSKI RADOVI – krpanje,estrih,zidanje

KNAUF RADOVI – gipskartonski radovi

KERAMIČARSKI RADOVI – postava keramičkih pločica

MOLERSKI RADOVI – farbanje

32

4 5 6 7 8 9 24 38 37 23 36 22 35 21 34 20 33, 19 32 18 31 17 30 16 29 14 28 13 27 12 11 26 25 10 39 53 54 40 41 55 56 42 43 57 58 44 45 59 60 46 47 61 62 48 49 63 64 50 51 65 66 52 67 68 69 71 70 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81