mob: +385 (0) 91 536 2301 / e-mail: info@adaptogradnja.hr
Posjetite nas na facebook-u

Sanacija podruma – PREKID KAPILARNE VLAGE – Zadar

Sanacija podruma tj. stubišnog zida zgrade zahvaćenog  kapilarnom vlagom.Da bi se riješio problem kapilarnog podizanja vlage iz temelja, na oštećenom dijelu zida potrebno je izvršiti injektiranje odnosno ubrizgivanje mase na bazi silana kako bi se napravila horizontalna vodonepropusna barijera po presjeku zida koja će biti garanacija prekida dotoka vlage iz temeljau zid.

IZVOĐENJE POTREBNIH RADOVA

Skidanje oštećene žbuke i to u razmaku 80-100 cm od vidljivog djelovanja vlage.

20140226_123650     20140226_140058     20140226_121440

PREKID KAPILARNE VLAGE – Masa za injektiranje na bazi silana za prekid kapilarne vlage (> 60% aktivnih sastojaka)

Primjena: za tretiranje zidova od opeke (može i za sendvič zidove) i kamena u stambenim i industrijskim prostorima; ugradnja aplikacijskim pištoljem. Preporučeni alat za ugradnju – pištolj AVON

Upotreba:

-InjectoCream može biti korišten za tretiranje problema kapilarne vlage za skoro sve tipove zidova:

*Čvrste zidove od opeke

*Sendvič (šuplje) zidove

*Složene kamene zidove i zidove ispunjene miješanim otpadnim građ. materijalom itd.

20140227_111408   20140227_111534

20140227_113504   20140227_125658

HIDROIZOLACIJA AB ZIDOVA

Pripremljenu podlogu  navlažiti čistom vodom radi boljeg i dubljeg upijanja izmješanog i pripremljenog POLIMERCEMENTNOG PREMAZA-  jednoponentno mineralno blatasto brtvilo.Sposobno za sve nosive građ.uobičajene podloge.Lijepi se bez pred premaza na vlažne podloge.Difuziono otvoren,otporan protiv leda i postojan na sunce  .Vodonepropustan do 7 bara ispitan.Otporan protiv u betonu jako napadnutih i agresivnih voda.Ugrađuje se odgovarajućom špricom,molerskom širokom četkom,ili valjkom u dva sloja friško u friško tako da se ne ošteti prethodno nanešen sloj.

20140228_104021     20140228_103904    20140301_085328

 

Žbukanje saniranih dijelova zida  (špric, gruba i fina).Obračun obuhvaća nabavku materijala, potrebna sredstva rada i rad.

20140301_121754     20140308_155444     20140308_152731