mob: +385 (0) 91 536 2301 / e-mail: info@adaptogradnja.hr
Posjetite nas na facebook-u

HIDROIZOLACIJA BAZENA – Villa Dalmatina Zadar

HIDROIZOLACIJA BAZENA – izvodi se polimercementnim premazom u 3 sloja s tim da se na spoju zida i ab ploče u prvi sloj premaza utapa vodonepropusna hidroizolacijska traka. Svi eventualni prodori su također obrađeni gotovim križastim elementima-elastična traka za brtvljenje.Eventualne prodore vode zabrtviti injektirajućom poliuretanskom smolom.

bazen villa dalmatina (5)  bazen villa dalmatina

bazen villa dalmatina 1 015  bazen villa dalmatina 1 006

bazen villa dalmatina 1 024  bazen villa dalmatina 1 004   bazen villa dalmatina 1 040

bazen villa dalmatina 1 017   bazen villa dalmatina 1 034

bazen villa dalmatina 1 057   bazen villa dalmatina 1 059

bazen villa dalmatina 1 039   bazen villa dalmatina 1 066