mob: +385 (0) 91 536 2301 / e-mail: info@adaptogradnja.hr
Posjetite nas na facebook-u

ADAPTACIJSKI KREDITI

Adaptacijski krediti  ili  kredit za adaptaciju tj. unutarnje uređenje stana ili kuće su namijenjeni za adaptaciju stana ili kuće u vlasništvu tražitelja kredita. ZABA, PBZ, Erste, RBA i većina drugih banaka nude adaptacijski kredit pretežno u EUR-ima sa rokom dospijeća do 30 godina. Tipični instrumenti osiguranja ovih kredita su hipoteka, polica osiguranja, zadužnica, mjenica i/ili sudužništvo.

Za Vaš odabir kredita unesite namjenu kredita, traženi iznos, valutu te željeno dospijeće kredita. Naš sustav će Vam prikazati sve kredite koji odgovaraju baš Vašem upitu. Nakon toga ispunite formular te ćete ubrzo imati ugovoreni sastanak sa osobnim bankarom odabrane banke u Vama najbližoj poslovnici.

Kreditna sposobnost tražitelja kredita za adaptaciju

Banke u HR internim aktima propisuju zahtijevanu kreditnu sposobnost za tražitelje kredita. Banka zadržava diskrecijsko pravo ne odobravanja kredita. Uobičajeni uvijeti za kreditnu sposobnost kod stambenih kredita za unutarnje uređenje stana ili kuće:

  • Osobe koje ostvaruju stalna mjesečna primanja unutar HR (plaća, honorar, mirovina).  Za pomorce, djelatnike ambasada, slobodna zanimanja itd. Kreditna sposobnost određuje se prema posebnom izračunu
  • Urednost u podmirenju obaveza prema bankama (provjerava se uvidom u HROK)
  • Iznos kredita koji se može podići određen je potencijalnim anuitetom tj.iznosom neopterećenih mjesečnih primanja, dijela koji ostaje nakon podmirenja obaveza po SVIM kreditima. U većini slučajeva neopterećeni dio plaće mora iznositi barem 2/3 prosječne plaće isplaćene u RH u prethodnoj godini.
  • Jamci ili sudužnici mogu uvećati kreditnu sposobnost tražitelja kredita. Primanja jamaca ili sudužnika zbrajaju se na primanja korisnika kredita, te se za njih zajednički utvrđuje kreditna sposobnost. Bez obzira na primanja jamaca, banke uglavnom ne odobravaju kredite ukoliko su primanja korisnika kredita manja od mjesečnog anuiteta. Kod većine kredita uobičajeno je da supružnici budu i sudužnici u kreditu

Instrumenti osiguranja kredita za adaptaciju

Banke u HR imaju bogatu ponudu kredita za adaptaciju, sa više modela i tipova osiguranja. Instrumenti osiguranja kredita ponajprije ovise o iznosu kredita, kreditnoj sposobnosti  te odabranom modelu kredita. Uobičajeno je da se na nekretnini koja je predmet uređenja upiše hipoteka,  a prema potrebi banka može zatražiti i dodatne instrumente osiguranja. Kod nekih banaka, kvalitetnim instrumentima osiguranja mogu se smanjiti kamatne stope i naknade po kreditima.

Neki od uobičajenih instrumenata osiguranja stambenih kredita za unutarnje uređenje stana ili kuće jesu: